Untitled Document
CATHOLIC ARCHDIOCESE OF MANDALAY
Totus Tuus
Untitled Document
Untitled Document

ဆရာေတာ္ႀကီးမာကုတင္ဝင္းအား မံုလွရြာမွ ဘာသာတူမ်ားမွဂုဏ္ျပဳ ႀကိဳဆို

2019-06-30 00:43:09

မႏၱေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၏ ဆရာေတာ္အသစ္ မံုလွဇာတိဖြား

ဆရာေတာ္ႀကီးမာကုတင္ဝင္းအား မံုလွရြာမွ ဘာသာတူမ်ားမွဂုဏ္ျပဳ ႀကိဳဆို ႏႈတ္ဆက္ျခင္း ။ ထိုဂုဏ္ျပဳပြဲသို႔ မံုလွဇာတိဖြား ကာဒီနယ္ခ်ာလ္းစ္ဘိုႏွင့္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဂြၽန္ေစာေယာဟန္တို႔လဲပါဝင္ခ့ဲၿပီး မံုလွရြာဖြား ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား သီလ႐ွင္မ်ား အားလံုးလည္း မိမိတို႔တာဝန္က်ရာ အရပ္ေဒသမ်ားမွ မိခင္ရြာသို႔ ျပန္လည္ကာ လာေရာက္၍ ႀကိဳဆို ဂုဏ္ျပဳျခင္း၌ ပါဝင္ခ့ဲၾကပါသည္။ 

မံုလွရြာ (29.6.2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWS AND EVENTS