Untitled Document
CATHOLIC ARCHDIOCESE OF MANDALAY
Totus Tuus
Untitled Document
Untitled Document

ဘုရားစကားသင္ၾကားေနသည့္ သူမ်ားအားသြားေရာက္ၾကည့္ရွု့အားေပး

2020-03-12 07:00:37

(၁၂.၃.၂၀၂၀) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက  ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးမာကုတင္ဝင္းမွ   စိန႔္ဂၽြန္းဘုရားေက်ာင္း၌ ဘုရားစကားသင္ၾကားေနသည့္ သူမ်ားအားသြားေရာက္ၾကည့္ရွု့အားေပးျခင္း။

 

မႏၲေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုတင္ဝင္း၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္း ေႏြရာသီ ဘုရားစကားသင္တန္းမ်ားကို မတ္လ(9) ရက္ေန႔မွစတင္၍ မႏၲေလးသာသနာအတြင္းရွိ သာသနာအုပ္စု အသီးသီး၌ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အတူ သီလရွင္မ်ား ၊ ဓမၼဆရာ/မ မ်ား ႏွင့္ လူငယ္မ်ားမွ တတ္ႂကြစြာျဖင့္ ဝိညာဥ္ေရးႏွင့္ အေထြေထြ ဗဟုသုတဆိုင္ရာမ်ားကို သင္ၾကားလၽွက္ရွိေနပါတယ္။

ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးမာကုတင္ဝင္းသည္ ၎၏ ေႏြရာသီဘုရားစကားသင္ၾကားေရး အထူးအာေပးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ မႏၲေလးၿမိဳ့ေပၚရွိ စိန႔္ဂၽြန္းဘုရားေက်ာင္းသို့ (၁၂.၃.၂၀၂၀) ရက္ေန႔က သြားေရာက္အားေပးၾကည့္ရွု့ရင္း ဆရာေတာ္ကိုယ္တိုင္ ကိုဘ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္တူးယူၾကမည့္ ဘုရားစကားတန္းမွ ကေလးမ်ားအား ဘုရားေက်ာင္းတြင္းသို့ ဝင္ေရာက္သည့္အခါ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အရာမ်ားႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္းသည္ သခင္ခရစ္ေတာ္ကိန္းဝပ္ရာ  ဗိမာန္ေတာ္ျဖစ္သည့္အတြက္ မည့္ကဲ့သို့ ေနထိုင္သြားလာရမည္ကိုလည္း သင္ၾကားေပးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWS AND EVENTS