Untitled Document
CATHOLIC ARCHDIOCESE OF MANDALAY
Totus Tuus
Untitled Document
Untitled Document

ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုတင္ဝင္းမွ သာသနာအုပ္စုမ်ားဆီသို့ သိုးထိန္းခရီး

2020-03-23 19:28:51

ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုတင္ဝင္းမွ ေရႊၾကာတန္း ၊ ကံထူးမ ၊ လမ္းဆုံ သာသနာအုပ္စုမ်ားဆီသို့ သိုးထိန္းခရီးသြားေရာက္ျခင္း။

( ၂၂.၃.၂၀၂၀)

မႏၲေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ေခ်ာင္းရိုးေက်းရြာအုပ္စု အနီးရွိ ေရႊၾကားတန္း သာသနာအုပ္စုသို့  မတ္လ (၂၂ ) ရက္ေန႔ နံနက္က ဆရာေတာ္ႀကီးမာကုတင္ဝင္း သည္ ဘာသာတူသားသမီးမ်ားအား သြားေရာက္ၾကည့္ရွု ခဲ့ပါသည္။ 

ဘာသာတူ သားသမီးမ်ားမွလည္း ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း ဆရာေတာ္ႏွင့္တကြ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား လက္ဆြဲ ႏွုတ္ဆက္ျခင္းအစား လက္အုပ္ခ်ီလ်က္ ဂါရဝျပဳ ႏွုတ္ဆက္ႀကိဳဆိုခဲ့ပါသည္။ 

အဲ့ဒီေနာက္ ဆရာေတာ္ႀကီးမွ ေရႊၾကားတန္းရွိ ဘာသာတူမ်ားအား ဝိညာဥ္ေရးႏွင့္ကာယေရးဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကား၍ ဘာသာတူသားသမီးမ်ားမွလည္း ယခုလက္ရွိ မစၧားတရားပူေဇာ္လ်က္ရွိေနေသာ ပ်ဥ္ေထာင္ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ေလးႏွင့္ ဘာသာတူမ်ား မဆန႔္ေတာ့သည္ အေၾကာင္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ ေရႊၾကာတန္းရြာ သို့ ေခ်ာင္းရိုးတြင္ တာဝန္က်ေသာ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမွ အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း မစၧားတရား သြားေရာက္ေဟာၾကားေပးရျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရွိရပါသည္။ဝါကၽြတ္ပြဲေတာ္ႏွင့္ ခရစၥမတ္အခ်ိန္အခါမ်ား၌မူ ေခ်ာင္းရိုးသို့ မစၧားတရားသြားေရာက္ပါဝင္ၾကရျခင္းျဖစ္တယ္လို့ သိရွိရပါသည္။ 

အဲ့ဒီေနာက္ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ေရႊၾကာတန္းမွ ကံထူးမသို့ ဆက္လက္ထြက္ခြာလာခဲ့ပါသည္။ ကံမထူးမေက်းရြာ၌လည္း ဘာသာတူ (၃၀) ဝန္းက်င္ရွိ၍ ဘာသာတူ တစ္ဉီး၏ အိမ္၌ အပတ္စဥ္စု၍ တန္ဆည္ လမ္းဆုံမွ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမွ မစၧားတရားလာေရာက္ ေဟာၾကားေပးျခင္းျဖစ္တယ္လို့ သိရွိရပါသည္။

အဲ့ဒီေနာက္ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ကံထူးမရြာမွ တန႔္ဆည္ လမ္းဆုံ သို့ ဆက္လက္ထြက္ခြာလာ၍ လမ္းဆုံရွိ ေနမေကာင္းေသာ လူနာမ်ားထံသို့ သြားေရာက္ေကာင္းခ်ီေပး၍ လမ္းဆုံတြင္ တနဂၤေႏြေန႔ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို အတူတကြပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။ မစၧားတရား မစတင္မွီ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္ကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဝိညာဥ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ေျပာျပ၍ လက္ျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ပင့္ယူနည္းမ်ားကို ဆရာေတာ္ကိုယ္တိုင္ သင္ၾကားျပသေပးခဲ့ပါသည္။ အဲ့ဒီေနာက္ ညပိုင္းတြင္ လမ္းဆုံရွိ သာသနာအက်ိဳးေတာ္ ေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ၍ လမ္းဆုံသာသနာ၏ ဝိညာဥ္ေရးပိုင္းႏွင့္ သာသနာဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို  တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ အဲ့ဒီေနာက္ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ လမ္းဆုံမွ မႏၲေလးၿမိဳ့သို့ ျပန္လည္ ထြက္ခြာလာခဲ့ၾကပါသည္။

Photos News by - Pinky

 

 

 

 

 

 

 

NEWS AND EVENTS