Untitled Document
CATHOLIC ARCHDIOCESE OF MANDALAY
Totus Tuus
Untitled Document
Untitled Document

ဆရာေတာ္အသစ္ သိကၡာတင္အခမ္းအနားအတြက္ လႈပ္လႈပ္ရွားွရား ပံုရိပ္အခ်ိဳ႕

2019-06-20 04:13:37

မၾကာခင္ က်င္းပမည့္ မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ဆရာေတာ္အသစ္ သိကၡာတင္အခမ္းအနားအတြက္ ကက္သီျဒယ္ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း လႈပ္လႈပ္ရွားွရား ပံုရိပ္အခ်ိဳ႕ ။

 

ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္အသစ္ သိကၡာတင္အခမ္းအနားကို (၂၃ .၆.၂၀၁၉) ရက္ေန႔ နံနက္ (၇း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါ၍ ရပ္နီးရပ္ေ၀းမွ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအား ထပ္မံအသိေပးႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWS AND EVENTS